Порядок присвоєння та підтвердження

Мета

проведення процедури присвоєння та пiдтвердження повних та/або часткових професiйних кваліфікацій Кваліфікаційним центром Інформаційних технологій та кібербезпеки ДержНДІ технологій кібербезпеки

Етапи процедури присвоєння та пiдтвердження професiйних кваліфікацій

  • прийняття кваліфікаційним центром ДержНДІ Держспецзв’язку заяви про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації та інших документів, поданих здобувачем, стосовно набутих ним компетентностей та/чи результатів навчання;
  • співбесіда із здобувачем стосовно набутих компетентностей та/або результатів навчання, знань з питань охорони праці з урахуванням особливостей професії та/чи кваліфікації. При співбесіді визначаються такі результати навчання як комунікація та відповідальність і автономія (загальні компетенції у відповідності до обраного здобувачем стандарту). Співбесіда може бути проведена як шляхом вільного спілкування зі здобувачем, так і за допомогою інших методів (наприклад тестування чи відповіді на заздалегідь підготовлені питання).Результатом співбесіди є наступний висновок: пройшов; не пройшов.
  • прийняття рішення щодо можливості проведення процедури оцінювання;
  • проведення процедури оцінювання;
  • прийняття рішення за результатами процедури присвоєння/підтвердження та видача відповідного документа.

Процедура визнання в Україні професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах, з метою сприяння реалізації права громадян України, іноземців та осіб без громадянства, зокрема біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, на працевлаштування та провадження професійної діяльності регламентується Постановою КМ України від 02 червня 2021 №576 «Про затвердження Порядку визнання в Україні професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах».

Акредитація центру (сертіфікати №49, 50, 51, 52 від 2 червня 2023, термін дії до 2 червня 2028)

Положення про кваліфікаційний центр.

Порядок присвоєння та пiдтвердження професiйних квалiфiкацiй:

  • Розробник систем захисту інформації 
  • Молодший адміністратор мереж і систем 
  • Адміністратор мереж і систем 
  • Провідний адміністратор мереж і систем 

Методичні рекомендації оцінювання фахівців у відповідності до професійних стандартів в сфері інформаційної безпеки та кібербезпеки

Регламент процедури оцінювання з професійної кваліфікації:

Форма заяви здобувача.

Зразок заповнення заяви.

Форма згоди на оброблення персональних даних

 


Контакти